Nové zásady pronajímání bytů

6.3.2024

Vážení žadatelé,

s účinností od 1. dubna 2024 vstoupí v platnost nové zásady pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ZAS 2024 - 01).

Těmito zásadami vstupují v platnost také nové formuláře žádostí.

Novinkou, které tyto zásady vyžadují je doložení bezdlužnosti vůči Dopravnímu podniku Ostrava, a. s.. Pro tyto účely je připraven formulář, ze kterého bude zřejmé, že u žadatele o obecní byt a jeho spolubydlících Dopravní podnik Ostrava a. s. neeviduje žádné pohledávky vzniklé z přepravní kotroly. Tento formulář nesmí být starší než 3 měsíce. Vydavatelem tohoto potvrzení je Dopravní podnik Ostrava a. s., oddělení řízení pohledávek, Poděbradova 494/2, 702 00 Moravská Ostrava. Žádost o vydání potvrzení bezdlužnosti k výběrovému řízení na pronájem bytu je možné podat k vyřízení v Zákaznickém centru B na uvedené adrese v pracovních dnech od 9.00 do 12.00 hodin a od 12.30  do 17.00 hodin.

Zásadní změnou je možnost o vybrané byty licitovat. Připravujeme novou kategorii pronájmů bytů na základě licitačního řízení s názvem "Licitace". Do tohoto řízení budou zařazeny uvolněné byty v žádaných lokalitách, u kterých se předpokládá zvýšený zájem o pronájem. O zařazení jednotlivých bytů do pronájmu formou licitace, výši minimálního nájemného i o budoucím nájemci rozhoduje Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Pro zájemce přikládáme nové zásady.

Nové zásady pronajímání bytů

ZAS 2024 01.pdf (1.05 MB)

Zpět

Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné se souhlasem
Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Developed by: web-evolution.cz