NEMOVITOSTIMOAP.CZ
NEMOVITOSTIMOAP.CZ
« zpět na výpis

Areál "Dětský ráj" v ul. Sadová na pozemcích parc. č. 1038/5

Předmětem tohoto výběrového řízení byl pacht na dobu určitou 5 let areálu Dětského ráje na ul. Sadová sestávající se z nemovitých věcí vedených na listu vlastnictví č. 3000 katastrálního území Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:

• pozemek parc. č. 1038/6 o výměře 4 726 m2, ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha,
• pozemek parc. č. 1038/14 o výměře 144 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba bez čp/če, jiná st.,
• pozemek parc. č. 1038/15 o výměře 230 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba č.p. 3382, jiná st.

Součástí propachtovaných nemovitých věcí jsou také dětské hrací prvky vč. pískovišť, mobiliář a oplocení.

Technický popis

Termín uzávěrky 10. června 2019
12.00 hodin
Typ transakce pacht
Lokalita Moravská Ostrava
Obec Ostrava
Ulice a č.p./č.o. Sadová ul.
Stav nemovitosti dobrý
Inženýrské sítě - elektřina ano
Inženýrské sítě - plyn ano
Inženýrské sítě - kanalizace ano
Inženýrské sítě - voda ano
Záloha na studenou vodu (Kč/osoba/měsíc) 4 500,-
Poznámka Pachtovné za veškeré movité věci, které jsou součástí předmětu pachtu, činí 500,- Kč + příslušná sazba DPH/měsíc a je předmětem daně z přidané hodnoty.
Kontaktní osoba Petra Ryboňová
T: 720 966 853
M: makler@moap.ostrava.cz

Dokumenty a formuláře


Vyplněné formuláře, prosím, doručte osobně nebo poštou na adresu:

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava

Pro případné dotazy nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.
Tento web navštívilo již 201635 uživatelů
Tento web navštívilo
již  201635  uživatelů.