NEMOVITOSTIMOAP.CZ
NEMOVITOSTIMOAP.CZ
BYTY
NEBYTOVÉ PROSTORY
GARÁŽE
STÁNKY

FORMULÁŘE

BYTY - PRONÁJEM

Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů
Čestné prohlášení
Vzor označení obálky
Prohlášení k informaci o zpracování osobních údajů
Vzory nájemních smluv
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou

BYTY DPS - PRONÁJEM

Žádost o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou

NEBYTOVÉ PROSTORY - PRONÁJEM

Žádost o nájem nebytových prostor
Smlouva o úhradě zálohy na náklady spojené s projednáním žádosti - VZOR
Dohoda o složení jistoty - VZOR
Smlouva o nájmu nebytových prostor - VZOR
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - VZOR
Manuál umisťovaní reklamy města Ostavy

PACHT

Podmínky výběrového řízení
Přihláška do výběrového řízení
Pachtovní smlouva, vč. příloh
Smlouva o úhradě zálohy na náklady spojené s výběrovým řízením
Dohoda o složení jistoty
Výsledek výběrového řízení
Přihláška společnosti s r. o. BLUEcat house
Doplňující informace k přihlášce společnosti s r. o. BLUEcat house
Přihláška společnosti s r. o. Mrňousek CZ
Doplňující informace k přihlášce společnosti s r. o. Mrňousek CZ

GARÁŽ - PRONÁJEM

Žádost o nájem nebytových prostor
Smlouva o úhradě zálohy na náklady spojené s projednáním žádosti - VZOR
Dohoda o složení jistoty - VZOR
Smlouva o nájmu nebytových prostor - VZOR
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - VZOR

STÁNKY - PRONÁJEM

Žádost o nájem prodejního stánku
Nájemní smlouva - vzor


Tento web navštívilo již 628332 uživatelů
Tento web navštívilo
již  628332  uživatelů.