AKTUÁLNÍ NABÍDKA
ZASÍLÁNÍ NABÍDEK

AKTUALITY

Nový termín otevírání obálek žádostí o byt

15.2.2017
Všem zájemcům o bydlení v části Moravská Ostrava a Přívoz oznamujeme, že došlo ke změně termínu otevírání obálek. Původní termín 6. 3. 2017 byl změněn. Nový termín otevírání obálek došlých žádostí je stanoven na 2. března 2017.Všem žadatelům o byt, kteří do 27. února 2017 podají žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů sdělujeme, že otevírání obálek se koná ve čtvrtek 2. března 2017 v 15:30 hodin v místnosti č. 235, ve 2. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. Dr. E. Beneše 555/6. Nezapomeňte, že účast žadatele při otevírání obálek je povinná. O výsledku výběrového řízení rozhodne Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém nejbližším zasedání a úspěšní žadatelé tak mohou bydlet v novém bytě během měsíce dubna. Do dalšího, březnového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 27. března 2017.


Termín pro otevírání obálek žádostí o pronájem bytu v lednu 2017

28.1.2017
Připomínáme všem žadatelům o byt, kteří do 25. ledna 2017 podali žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů, že otevírání obálek se koná v pondělí 30. ledna 2017 v 15:30 hodin v místnosti č. 235, ve 2. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. Dr. E. Beneše 555/6. Nezapomeňte, že účast žadatele při otevírání obálek je povinná. O výsledku výběrového řízení rozhodne Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém nejbližším zasedání a úspěšní žadatelé tak mohou bydlet v novém bytě během měsíce března. Do dalšího, únorového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 27. února 2017.


Aktuální termín pro podání žádostí na pronájem bytů

19.12.2016
Vzhledem k blížícímu se termínu uzávěrky připomínáme, že do prosincového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 27. prosince 2016 do 15-té hodiny podáním žádosti na podatelně naší radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6. Se zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí, se uvidíme v novém roce 2017. Otevírání obálek se koná 2. ledna 2017 v 15:30 hodin. Účast žadatelů na otevírání obálek je nutná! Otevírání obálek se koná v zasedací místnosti č. 235 ve 2. patře budovy radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6 v uvedeném čase. Úspěšní žadatelé tak mohou bydlet během února příštího roku. Prohlídky bytů je možné si dohodnout individuálně s makléřkou na tel.: 720 966 853. Přejeme Vám všem klidné a pohodové svátky!


Termín veřejného projednávání žádostí o nebytové prostory 12. 12. 2016

5.12.2016
Všem zájemcům o nebytové prostory, resp. část jednotky na adrese 28. října 2610/902 dosud stavebně určenou jako prodejna galanterie, pracoviště stavební spořitelny a kuchyňské studio - prodej nábytku o výměře 289,45 m2, umístěné v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 2592, 2609, 2610 ul. 28. října č. o. 149, 151, 153, na pozemku parc. č. 4020, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, oznamujeme, že dne 12. prosince 2016 proběhne veřejné projednávání podaných žádostí. Veřejné projednávání se bude konat v 11.00 hodin v místnosti č. 138, 1. poschodí, radnice Nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava. Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.


Termín veřejného projednávání žádostí o nebytové prostory dne 12. 12. 2016

5.12.2016
Všem zájemcům o nebytové prostory umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 1854 ul. Reální č. o. 4, na pozemku parc. č. 452/2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (prodejna) o výměře 118,79 m2 oznamujeme, že dne 12. prosince 2016 proběhne veřejné projednávání podaných žádostí. Veřejné projednávání se bude konat v 11.30 hodin v místnosti č. 138, 1. poschodí, radnice Nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava. Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.


Termín veřejného projednávání žádostí o nebytové prostory

21.11.2016
Všem zájemcům o nebytové prostory na adrese Nádražní 633/91, jednotka č. 633/901 o velikosti 114,22 m2 oznamujeme, že dne 28. listopadu 2016 proběhne veřejné projednávání podaných žádostí. Veřejné projednávání se bude konat v 11.00 hodin v místnosti č. 138, 1. poschodí, radnice Nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava. Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.


Termín pro otevírání obálek žádostí o pronájem bytu

26.10.2016
Připomínáme všem žadatelům o byt, kteří do 25. října 2016 podali žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů, že termín pro otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů je v pondělí 31. října 2016 v 15:30 hodin v místnosti č. 235, ve 2. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. Dr. E. Beneše 555/6. Nezapomeňte, že účast žadatele při otevírání obálek je povinná. O výsledku VŘ rozhodne Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém nejbližším zasedání a úspěšní žadatelé tak mohou bydlet v novém bytě během měsíce prosince. Do dalšího, listopadového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do pátku 25. listopadu 2016.


Termín veřejného projednávání žádostí o nebytové prostory

18.10.2016
Všem zájemcům o níže uvedené nebytové prostory oznamujeme, že dne 26. října 2016 proběhne veřejné projednávání podaných žádostí o nebytové prostory v místnosti č. 138, 1. poschodí, radnice Nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava. V 9:00 hodin nebytový prostor Na Hradbách 19922/15, jednotka 1922/901 a v 9:30 hodin nebytový prostor Tyršova 1775/28, jednotka 1775/901. Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.


Termín pro otevírání obálek žádostí o pronájem bytů

27.9.2016
Připomínáme všem žadatelům o byt, kteří do 26. září 2016 podali žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů, že termín pro otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů je v pondělí 3. října 2016 v 15:30 hodin v místnosti č. 235, ve 2. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. Dr. E. Beneše 555/6. Nezapomeňte, že účast žadatele při otevírání obálek je povinná. O výsledku VŘ rozhodne Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém nejbližším zasedání a úspěšní žadatelé tak mohou bydlet v novém bytě během měsíce listopadu. Do dalšího, říjnového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 25. října 2016.


Časový harmonogram

21.9.2016
Časový harmonogram průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek konaného v termínu 23.9.2016 Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz prostřednictvím odboru majetkového informuje, že uvedené výběrové řízení bude probíhat v budově úřadu, nám. Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava – Moravská Ostrava, 2. patro, zasedací místnosti č. 235 dle následujícího časového harmonogramu: 9.00 – 9.45 hod.: otevírání obálek s nabídkami účastníků, jejich posouzení z hlediska úplnosti splnění vyhlášených podmínek výběrového řízení a jejich rozdělení podle jednotek, k nimž se jednotlivé nabídky vztahují. 9.45 – 9.50 hod.: podpis neodvolatelného návrhu na uzavření kupní smlouvy vztahující se k jednotce č. 2149/6 v budově č.p. 2149, k. ú. Moravská Ostrava (Spodní 28) 10.00 – 10.20 hod.: veřejná licitace ceny pro jednotku č. 1529/6 v budově č.p. 1529, k. ú. Moravská Ostrava (Senovážná 4), účastníkům, kteří podali nabídku k prodeji uvedené jednotky, bude umožněno kupní cenu navyšovat formou ústní licitace. 10.20 – 10.40 hod.: veřejná licitace ceny pro jednotku č. 1987/1 v budově č.p. 1987, k. ú. Moravská Ostrava (Havířská 13), účastníkům, kteří podali nabídku k prodeji uvedené jednotky, bude umožněno kupní cenu navyšovat formou ústní licitace. 10.40 – 11.00 hod.: veřejná licitace ceny pro jednotku č. 497/11 v budově č.p. 497, k. ú. Moravská Ostrava (Janovského 7), účastníkům, kteří podali nabídku k prodeji uvedené jednotky, bude umožněno kupní cenu navyšovat formou ústní licitace. 11.00 – 11.30 hod.: veřejná licitace ceny pro jednotku č. 1516/9 v budově č.p. 1516, k. ú. Moravská Ostrava (28.října 106), účastníkům, kteří podali nabídku k prodeji uvedené jednotky, bude umožněno kupní cenu navyšovat formou ústní licitace. 11.30 – 12.00 hod.: veřejná licitace ceny pro jednotku č. 1516/14 v budově č.p. 1516, k. ú. Moravská Ostrava (28.října 106), účastníkům, kteří podali nabídku k prodeji uvedené jednotky, bude umožněno kupní cenu navyšovat formou ústní licitace. 12.00 – 12.30 hod.: veřejná licitace ceny pro jednotku č. 1516/8 v budově č.p. 1516, k. ú. Moravská Ostrava (28.října 106), účastníkům, kteří podali nabídku k prodeji uvedené jednotky, bude umožněno kupní cenu navyšovat formou ústní licitace. 12.30 – 13.00 hod.: veřejná licitace ceny pro jednotku č. 1870/7 v budově č.p. 1870, k. ú. Moravská Ostrava (Verdunská 11), účastníkům, kteří podali nabídku k prodeji uvedené jednotky, bude umožněno kupní cenu navyšovat formou ústní licitace. 13.00 – 13.45 hod.: veřejná licitace ceny pro jednotku č. 1870/1 v budově č.p. 1870, k. ú. Moravská Ostrava (Verdunská 11), účastníkům, kteří podali nabídku k prodeji uvedené jednotky, bude umožněno kupní cenu navyšovat formou ústní licitace.


Prodlužujeme termín přijímání nabídek na prodej bytů do úterý 20. září

12.9.2016
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vyhlásil výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek v ulicích Havířská 13, Janovského 7, Senovážná 4, Spodní 28, tří bytů v ulici 28. října 106 a dvou bytů v ulici Verdunské 11. Obálky s nabídkami je nutné doručit na Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nejpozději dne 20. září do 14 hodin na adresu nám. Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 729 29. Žádosti musí být v uzavřených obálkách s označením „Výběrové řízení - prodej volných jednotek“ a „NEOTEVÍRAT“ s uvedením zpáteční adresy žadatele. Podrobné informace naleznete na www.moap.cz v sekci „úřední deska“, č. oznámení 515/2016 a www.nemovitostimoap.cz.


Prohlídka bytů určených k prodeji

5.9.2016
Během dnešního odpoledne, tj. 5. září 2016 v době od 15.00 do 17.15 hodin, proběhne prohlídka bytů určených k prodeji. Konkrétní časy prohlídek jsou uvedeny pod každým z bytů k prodeji a také zde: http://nemovitostimoap.cz/data/formulare/pages/oznameni-o-vyberovem-rizeni-a-jeho-podminkach-vc.-priloh.pdf Další termín hromadných prohlídek se koná příští týden v pondělí 12. září 2016 v době od 9.00 do 11.15 hodin.


Aktuální termín pro podání žádostí na pronájem bytů

19.8.2016
Do srpnového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 25. srpna 2016 do 15-té hodiny podáním žádosti na podatelně radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6. Zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí, se zúčastní otevírání obálek 29. srpna 2016 v 15:30 hodin. Účast žadatelů na otevírání obálek je nutná! Otevírání obálek se koná v zasedací místnosti č. 235 ve 2. patře budovy radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6 v uvedeném čase. Úspěšní žadatelé tak mohou bydlet během měsíce října. Prohlídky bytů je možné si dohodnout individuálně s makléřem - tel.: 720 966 853.


OD 1. 8. 2016 JE ZAJIŠŤOVÁNA NON-STOP HAVARIJNÍ SLUŽBA

10.8.2016


Nové kontaktní místo

1.8.2016
Vážení klienti, otevřeli jsme pro Vás nové kontaktní místo na Tyršové ul. č. 14. Více ...


Termín pro otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů

25.7.2016
Připomínáme všem žadatelům o byt, kteří do 25. července 2016 podali žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů, že termín pro otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů je v pondělí 1. srpna 2016 v 15:30 hodin v místnosti č. 235, ve 2. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. Dr. E. Beneše 555/6. Nezapomeňte, že účast žadatele při otevírání obálek je povinná. O výsledku VŘ rozhodne Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém nejbližším zasedání a úspěšní žadatelé tak mohou bydlet v novém bytě během měsíce září. Do dalšího, srpnového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 25. srpna 2016 do 17-té hodiny.


Aktuální termín pro podání žádostí na pronájem bytů

18.7.2016
Do červencového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 25. července 2016 do 17-té hodiny. Zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí, se zúčastní otevírání obálek 1. srpna 2016 v 15:30 hodin. Účast žadatelů na otevírání obálek je nutná. Otevírání obálek se koná v zasedací místnosti č. 235 ve 2. patře budovy radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6 v uvedeném čase. Úspěšní žadatelé tak mohou bydlet během měsíce září. Prohlídky bytů je možné si dohodnout individuálně s makléřem - tel.: 720 966 853.


Prodeje bytů

27.6.2016
Právě jsme pro vás aktualizovali informace o výběrovém řízení na prodej devíti volných bytových jednotek, které proběhne během měsíce září t.r. Bližší informace, vč. minimálních kupních cen a fotografií naleznete na stránkách www.nemovitostimoap.cz v sekci byty - prodej.


Aktuální termín pro podání žádostí na pronájem bytů

7.6.2016
Do červnového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 27. června 2016 - do 17-ti hodin . Zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí, se zúčastní otevírání obálek 29. 6. 2016 v 15:30 hodin. Účast žadatelů na otevírání obálek je nutná. Úspěšní žadatelé tak mohou bydlet během měsíce srpna. Prohlídky bytů je možné si dohodnout individuálně s makléřem - tel.: 702 018 264.


Veřejné projednávání Žádostí o nebytové prostory - pátek 10. června 2016

7.6.2016
V pátek 10. června 2016 se koná veřejné projednávání Žádostí o nebytové prostory v zasedací místnosti č. dv. 138, 1. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. E. Beneše 555/6 (budova bývalé České spořitelny), Ostrava - Moravská Ostrava: 10:00 hodin - Přívozská 899/22, jednotka č. 899/901 o výměře 95,98 m², v 1. nadzemním podlaží po společnosti Czech Platina Invest, a. s. (kanceláře), 10:30 hodin - Přívozská 899/22, jednotka č. 899/902 o výměře 111,41 m², v 1. nadzemním podlaží po paní Johnové (prodejna), 11:00 hodin - Puchmajerova 1799/9, jednotka č. 1799/904 o výměře 94,96 m² včetně přístavku 14,88 m², v 1. nadzemním podlaží (prodejna) Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, změnit, blíže objasnit a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.


Otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů, kteří podali Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů - 29. 6. 2016 v 15:30 hodin

28.5.2016
Žadatelé, kteří se přihlásili do červnového kola výběrového řízení na pronájem bytů se zúčastní otevírání obálek, které se koná ve středu 29. červnaa 2016 v 15:30 hodin v místnosti č. 235 ve 3. nadzemním podlaží radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. E. Beneše 555/6. Připomínáme, že účast žadatelů při otevírání obálek je povinná. O výsledku VŘ rozhodne Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém nejbližším zasedání a úspěšní žadatelé tak mohou bydlet v novém bytě během měsíce srpna. Do dalšího - červencového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 25. července.


Upraveny termíny a čas otevírání obálek pro rok 2016

2.3.2016
Upravili jsme termíny otevírání obálek pro žadatelé o pronájem bytů formou výběrového řízení pro rok 2016. Aktuální termíny naleznete v žádosti k výběrovému řízení na pronájem bytů. Zároveň je změněn čas začátku otevírání obálek na 15:30 hod.


Aktualizace bytů k pronájmu

4.2.2016
Aktualizovali jsme pro vás nabídku volných bytů k pronájmu. Do výběrového řízení na pronájem bytů je možno se přihlásit do 25. února, kdy je nejzazší termín pro odevzdání obálek do únorového kola VŘ. Úspěšní žadatelé z tohoto kola mohou v dubnu bydlet. Domluvte si prohlídku bytů s makléřem telefonicky - 702 018 264. Zásady pro pronájem bytů naleznete v příloze pod každým zveřejněným bytem. Vratná kauce je rovna trojnásobku navrhovaného nájemného.


Dražba volných bytů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

21.9.2015
Ve čtvrtek 24. 9. 2015 od 10.00 hodin proběhne dražba bytů v majetku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Dražba bude probíhat, jako již tradičně, v prostorách hotelu Mercure na Českobratrské ulici. Registrace na místě od 9:00 hod.


Snížení požadované jistoty před uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu

23.7.2015
Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoze na svém 17. zasedání 23. 7. 2015 rozhodla přijmout výjimku z postupu dle zásad ZAS 2014 - 04 Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví stautárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - snížit požadovanou jistotu u všech nově sjednaných nájemních vztahů, o jejichž uzavření rozhodne rada městského obvodu v období od 1. 8. 2015 do doby vydání nových Zásad pronajímání bytů ve vlastnictví stautárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nejdéle však do 31. 12. 2015, a to od 7 měsíců trvání nájmu na trojnásobek měsíčního nájemného za plochu bytu.


Aktuální nabídka bytů k pronájmu

9.6.2015
Aktualizovali jsme pro vás nabídku volných bytů k pronájmu. Do červnového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možno se přihlásit do 25. června, kdy je poslední možný termín pro odevzdání obálek. Domluvte si prohlídku bytu s makléřem telefonicky - 702 018 264. Zásady pro pronájem bytů naleznete v příloze pod každým zveřejněným bytem k pronájmu zde na webu. Termín otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů je stanoven na 1. 7. 2015 v 15:00 hodin. Účast žadatelů je povinná.


Veřejné projednávání Žádostí o nebytové prostory - čtvrtek 2. dubna 2015

31.3.2015
2. dubna 2015 se koná veřejné projednávání Žádostí o nebytové prostory v zasedací místnosti č. dv. 138, 1. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. E. Beneše 555/6 (budova bývalé České spořitelny), Ostrava - Moravská Ostrava: 11:00 hodin - S. K. Neumanna 609/8, o výměře 281,14 m², v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží po společnosti SANOX CZ. s. r. o. (jídelna zdravé výživy). Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, změnit, blíže objasnit a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.


Prohlídky bytů a nebytových prostor

9.3.2015
V termínu 11. - 23. března kontaktujte pro informace o pronájmech bytů pana Adamovského, tel.: 599 442 884, adamovsky@moap.ostrava.cz. Ohledně pronájmu nebytových prostor poskytne v uvedeném termínu informace Ing. Gawlová, tel.: 702 018 267, gawlova@moap.ostrava.cz.


Termín pro podání žádosti na pronájem bytů

23.2.2015
Termín pro přihlášení se do aktuálního kola výběrového řízení na pronájem bytů je 25. 2. 2015. Zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí se zúčastní otevírání obálek 4. 3. 2015. Úspěšní žadatelé tak mohou v dubnu bydlet. Prohlídky bytů je možné si dohodnout individuálně s makléřem - tel.: 702 018 264.


Dražba uvolněných bytů v majetku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

30.10.2014
V pátek 31. 10. 2014 od 10.00 hodin proběhne dražba bytů v majetku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Dražba bude probíhat, jako již tradičně, v prostorách hotelu Mercure na Českobratrské ulici. Registrace na místě od 8:30 hod.


Nabídka bytů k prodeji

2.10.2014
Aktualizovali jsme pro vás nabídku volných bytů k prodeji. Na stránkách www.nemovitostimoap.cz naleznete informace o chystané dražbě volných bytů, která se koná 31. 10. 2014, dražební vyhlášky i termíny prohlídek.


Stěhování radnice

29.8.2014
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se stěhuje. Ve dnech 9. – 12. září bude úřad z důvodu stěhování uzavřen. Prosíme, abyste vyřizování svých záležitostí odložili na jiný termín. Od 15. 9. 2014 bude radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz sídlit na adrese náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava, tel.: 599 444 444.


Prohlídka bytů a nebytovových prostor určených k prodeji

19.5.2014
V úterý 20. května odpoledne je možné si prohlédnout byty a nebytové prostory k dražbě, která se koná 5. června. Konkrétní časy jsou uvedeny pod každým z bytů (nebytů) k prodeji zde na webu.


Prohlídka bytů č. 16 a 26 v domě Varenská 38

7.4.2014
Ve středu 9. 4. 2014 v 16:00 hodin je možné si prohlédnout byty velikosti 0+1 a 3+1 v domě na ul. Varenská 38. Další prohlídky bytů je možné domluvit telefonicky s makléřem - 702 018 264 individuálně.


Veřejné dražby bytových a nebytových prostor budou zahájeny v červnu

1.4.2014
Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém jednání dne 27. března 2014 rozhodla o společnosti, která bude provádět veřejné dražby vybraného majetku. Dražby chceme zajistit v červnu. „Rozhodli jsme se, že nabídneme některé pro nás nezajímavé a dlouhodobě volné bytové a nebytové jednotky formou veřejných dražeb. Jejich prodej byl schválen zastupitelstvem už v září loňského roku a až dosud jsme intenzivně hledali vhodnou dražební společnost splňující veškeré podmínky veřejné zakázky. Provedli jsme rozsáhlý průzkum trhu. Zajímala nás především firma, která v posledních třech letech dražila nemovitosti pro územně samosprávný celek a má v této oblasti bohaté zkušenosti i vzhledem k objemu zajištěných zakázek. Partnerem obvodu se stává Ostravská aukční síň, která dražby prvních patnácti bytů a tří nebytových prostor zahájí v červnu,“ říká místostarostka Petra Bernfeldová. Vybraná aukční síň působí na trhu s nemovitostmi od roku 1993. Aukční síň zpracuje dražební vyhlášku, zajistí odhad ceny a před každou dražbou zveřejní informace minimálně v některém z regionálních deníků. „Věříme, že prostory, o něž nebyl dlouhodobě zájem, konečně najdou nové majitele a pokladna se z těchto prodejů doplní o tolik potřebné finanční částky, které posílí údržbu a opravy stávajícího bytového fondu,“ doplnila místostarostka.


Pilotní projekt "Byty pro studenty" odstartován

10.3.2014
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz nabízí studentům k pronájmu prvních 6 bytů v domech v ulici Jílová 27, 31 a 33. Jedná se o bytové jednotky o velikosti 3+1. V případě zájmu hodláme vytipovat a opravit další byty vhodné pro studentské bydlení. Pilotní projekt „Byty pro studenty“ byl odstartován Pronájem probíhá formou standardního výběrového řízení (zveřejněno na www.nemovitostimoap.cz). Mimo běžně požadované doklady, žadatel musí předložit i potvrzení o studiu. Minimální nájemné je stanoveno na 25 Kč/m²/měsíc. „V závěru loňského roku jsme schválili snížení nájemného v lokalitě ulic Jílová, Spodní a Vaškova v Přívoze na částku 35 korun za metr čtvereční měsíčně, a to na dobu dvou let. Byty pro studenty nabízíme za ještě výhodnější cenu. Naším záměrem je vrátit zpět do Přívozu kvalitní a do určité míry zajímavé bydlení pro nájemníky, kteří si prostě nemohou z nejrůznějších důvodů pořídit dražší bydlení například v centru města. Zájem o byty v této lokalitě se v poslední době zvýšil. Právě vysokoškoláci se na nás obraceli s žádostmi o levnější pronájmy v obecních bytech. Vycházíme jim tedy vstříc a věříme, že mladí lidé najdou zatím na Jílové ulici příjemné místo ke studentskému životu,“ říká místostarostka Petra Bernfeldová.


Prohlídka bytu č. 18, Hornopolní 51

4.3.2014
Ve čtvrtek 6. března v 15:30 hod. je možné si prohlédnout byt č. 18 v domě Hornopolní 51. Další prohlídky bytů je možné domluvit telefonicky s makléřem - 702 018 264 individuálně.


Prohlídka bytu v pondělí 24. února 2014

21.2.2014
V pondělí 24. února je možné se připojit k prohlídce bytu č. 43 v domě Varenská 38. Další prohlídky bytů je možné domluvit telefonicky s makléřem - 702 018 264 individuálně.


Termín pro podání Žádosti k výběrovému řízení na pronájem bytů je 25. 2. 2014

20.2.2014
POZOR, BLÍŽÍ SE TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTŮ. DO 25. ÚNORA 2014 DO 17-ti HODIN JE MOŽNÉ TYTO ŽADOSTI PODAT, PAK MŮŽETE V DUBNU BYDLET. Termín otevírání obálek je 26. února. Pozor, účast žadatelů při otevírání obálek je povinná! Další uzávěrka pro příjem obálek je 25. 3. 2014. Prohlídky bytů je možno domluvit s makléřem telefonicky 702 018 264.


Maximální počet osob v bytech

11.2.2014
Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém 69. zasedání usnesením č. 4463/RMOb1014/69/14 rozhodla v souladu s ustanovením § 2272 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník stanovit maximální počet osob v nájemcově domácnosti, který lze považovat za přiměřený velikosti bytu a který nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách takto: byt o velikosti 0+1 1 - 2 os., 1+1 2 os., 2+1 do 60 m² 2 os., 2+1 nad 60 m² 3 os., 3+1 do 90 m² 4 os., 3+1 nad 90 m² 5 os., 4+1 nad 90 m² 5 - 6 os.


Další nabídka bytů k pronájmu

30.12.2013
Připravili jsme pro vás další nabídku volných bytů k pronájmu. Do výběrového řízení na pronájem bytů je možno se přihlásit do 27. ledna, kdy je nejbližší termín pro odevzdání obálek. Domluvte si prohlídku bytů s makléřem telefonicky - 702 018 264 nebo se připojte k prohlídkám zvěřejněným zde na stránkách. Zásady pro pronájem bytů naleznete v příloze pod každým zveřejněným bytem.


Prohlídka nebytových prostor

17.12.2013
17. 12. 2013 ve 13 hodin je možno si prohlédnout nebytový prostor - bistro u hlavního nádraží v Ostravě.


Termín veřejného projednávání Žádostí o nebytové prostory - 26. listopadu 2013

15.11.2013
26. listopadu 2013 se koná veřejné projednávání Žádostí o nebytové prostory v místnosti č. dv. 504, 5. poschodí, budova Sokolská 28 (přístavba Nové radnice), Ostrava - Moravská Ostrava: 10:00 hodin - Reální 1859/4 o výměře 45,98 m², 10:30 hodin - garáž ve dvoře domu Poštovní 345/23, Ostrava - Moravská Ostrava, 11:00 hodin - Střední 1831/1, jednotka č. 1831/901 o výměře 219,83 m². Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, změnit, blíže objasnit a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.


Prohlídka nebytových prostor

15.11.2013
V pondělí 18. listopadu je možno se připojit k prohlídce těchto nebytových prostor: ve 12:50 na ul.Jurečkova 3, ve 13:00 hodin Střední 1.


Prohlídka nebytových prostor na ul. Nádražní 195

8.11.2013
V pondělí 11. 11. ve 12:00 hodin je možné si prohlédnout nebytové prostory na ul. Nádražní 195.


Prohlídky bytů na ul. Varenské 28

8.11.2013
V pondělí 11. 11. ve 14:15 hodin je možné si prohlédnout byt č. 20 velikosti 1+1 v domě na ulici Varenské 28. Po telefonické domluvě je následně možná prohlídka bytu č. 2 velikosti 2+1 v ulici Valchařská 6.


Nové byty k pronájmu

7.11.2013
Připravili jsme pro vás další nabídku volných bytů k pronájmu. Do výběrového řízení na pronájem bytů je možno se přihlásit do pondělí 25. listopadu, kdy je termín pro odevzdání obálek. Domluvte si prohlídku bytů s makléřem telefonicky - 702 018 264 nebo se připojte k prohlídkám zvěřejněným zde na stránkách. Zásady pro pronájem bytů naleznete v příloze pod každým zveřejněným bytem, stejně tak jako formuláře nutné k přihlášení do výběrového řízení.


Prohlídka nebytového prostoru na ul. Střední 1

7.11.2013
V pondělí 11. listopadu ve 13:00 hodin je možné si prohlédnout nebytový prostor na ul. Střední 1 v těsné blízkosti tramvajové zastávky Karolina.


Prohlídky bytů 10. a 11. října

9.10.2013
10. října je možno si prohlédnout ve 14:00 hodin byt č. 5 v ulici Macharova 21, následně potom byt č. 7 v ulici Na Můstku a byt č. 7 v ulici Šafaříkova 12. 11. října ve 12:00 hodin je možno se připojit k prohlídce bytu č. 67 v domě na ulici Hornopolní 49 na Fifejdách. Další prohlídky je možno domluvit individuálně přímo s makléřem - tel.: 702 018 264


Úprava termínu pro odevzdávání obálek na pronájem bytů

30.9.2013
Vzhledem k termínu podzimních prázdnin jsme pro vás upravili termín do kdy je možné podat žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů a zároveň termín otevírání obálek. Žádosti v měsíci říjnu lze podat do 31. 10. a otevírání obálek bude 6. 11. v 15:00 hodin.


Byla upravena nabídka bytů

12.9.2013
12. září jsme pro vás aktualizovali nabídku bytů určených k pronájmu. Do 25. září je možno se přihlásit do dalšího kola výběrového řízení na pronájem bytů. Některé byty jsou označeny poznámkou o úspěšných žadatelích. Tyto byty jsou nabídnuty úspěšným žadatelům z posledního kola výběrového řízení. Se žádostmi o prohlídku kontaktujte makléře. Tel.: 702 018 264.


Prohlídky bytů 25. 8.

25.8.2013
V neděli 25.8. je možno si prohlédnout po telefonické domluvě od 14:00 hodin byty v ulicích Zákrejsova, Arbesova, Na Můstku, Na Liškovci a Šafaříkova. V 16:00 hodin je možno se podívat do dvou bytů velikosti 2+1 v domě na ulici Poštovní 23. Termín pro odevzdání obálek s přihláškou do výběrového řízení na pronájem bytů je zítra do 17:00 hodin.Telefon na makléře: 702 018 264


Prohlídky bytů 23. 8. 2013

22.8.2013
23. srpna je možno si prohlédnout tyto byty: v 9:00 hodin byt č. 4 na ulici Arbesova 11, následně byt č. 4 v ulici Zákrejsova 10, příp., po tel. dohodě, byt č. 4 v ulici Špálova 21. V 9:45 byt č. 16 v ulici Karoliny Světlé 13, v 10:30 byty velikosti 1+1 v ulicích Na Fifejdách 1, Senovážná 9, případně Na Fifejdách 7. Od 11:15 byt č. 8 v ulici Orebitská 23. Další prohlídky je možné si domluvit s makléřem. Tel.: 702 018 264


Prohlídky bytů 20. 8. 2013

19.8.2013
20. srpna 2013 je možné si prohlédnout od 16:30 byty v ulicích Na Můstku 2, 6 a 8, Na Liškovci 2 a po 17:00 hodině byty velikosti 2+1 v ulicích Arbesova 11 a Zákrejsova 10. Pro bližší informace kontaktujte makléře - tel.: 702 018 264.


Prohlídky bytů 14. srpna

12.8.2013
Ve středu 14. srpna je možno si prohlédnout tyto byty: ve 14:30 byty velikosti 1+1 v ulici Na Můstku 2, 14:45 byt č 7 v ulici Na Liškovci, od 15:00 hodin byt č. 4 v ulici Arbesova 11 a následně byt č. 4 v ulici Zákrejsova 10.


Prohlídky bytů 24. 7. 2013

23.7.2013
24. 7. 2013 je možno si prohlédnout ve 14:15 byty na ulici Senovážná 3 a 9, od 15:00 hodin byty v ulicích Na Můstku, Šafaříkova nebo Na Liškovci a v 18:00 hodin byty v ulicích Na Liškovci, Zákrejsova, Arbesova, Orebitská a Trocnovská příp. znovu Na Můstku a Šafaříkova. Prohlídky bytů je možné si domluvit i individuálně přímo s makléřem - tel.: 702 018 264. Nejste-li si jisti s vyplňováním potřebných dokladů, kontaktujte rovněž makléře. Termín pro odevzdání obálek k výběrovému řízení na pronájem bytů je 25. července.


Označení obálek pro Výběrové řízení bytů

17.7.2013
Upozorňujeme všechny žadatele na nutnost mít správně označenou obálku s nabídkou nájemného. Vzor označení obálek naleznete pod každým bytem zde na stránkách v přílohách.Neoznačené obálky není možné přiřadit k požadovaným bytům a takové obálky jsou z Výběrového řízení na pronájem bytů vyřazeny. Stejně tak jako nabídky žadatelů, kteří se na otevírání obálek nedostavili vůbec nebo nedodali všechny potřebné doklady. Pro bližší informace při vyplňování žádostí a přihlášek kontaktujte makléře - tel.: 702 018 264.


Prohlídka bytů v ulicích Mánesova 2, Zákrejsova 10 a Arbesova 11 a 15

17.7.2013
17. července je možno si prohlédnout tyto byty: 16:30 byt č. 39 velikosti 1+1 na ulici Mánesova 2 17:00 dva dvoupokojové byty na ulici Zákrejsova 10, poté, dle zájmu byty v ulicích Arbesova, Šafaříkova, Na Můstku, Na Liškovci nebo Maroldova. Kontaktujte makléře - tel.: 702 018 264.


Prohlídky

27.6.2013
Prohlídky bytů a nebytových prostorů je možno domlouvat telefonicky s makléřem na tel. čísle 702 018 264, 599 442 612 nebo mailem makler@moap.ostrava.cz


Prohlídka bytů na ulici Sládkova

23.5.2013
23. května 2013 je možné si prohlédnout dva byty velikosti 1+1 na ulici Sládkova 4 a 6. Prohlídka je možná v 8:00 hodin.


Prohlídka bytů v ulicích Arbesova, Zákrejsova, Na Můstku, Na Liškovci a Maroldova

17.5.2013
V pondělí 20. 5. 2013 si můžete prohlédnout tyto byty: 17:00 byt č. 7 na ulici Arbesova 11, 17:15 tři byty na ulici Zákrejsova 10. Následně byty v ulici Na Můstku, Na Liškovci a v 18:00 hod. tři byty v domě Maroldova 3. Bližší informace na tel.: 702 018 264.


Prohlídka bytu č. 2 - Nádražní 195

15.5.2013
Byt č. 2 na Nádražní 195 je možno si prohlédnout 15. května v 16:15 hodin.


Prohlídka bytů na ulici Hornopolní 49

15.5.2013
16. května v 17:00 hodin je možno si prohlédnout byty č. 48 a 68 na Hornopolní ulici č. 49. Jedná se o byty velikosti 3+1 a 0+1.


Prohlídka bytů v ulicích Maroldova, Na Můstku, Šafaříkova, Arbesova a Zákrejsova

13.5.2013
14. dubna je možné si prohlédnout následující byty: 9:30 Maroldova 3, byty č. 39, 75 a 76. 10:30 Na Můstku 2, byt č. 5, 10:40 Na Můstku 6, byt č. 1 a Na Můstku 8 byty č. 1 a 7. 11:00 Šafaříkova 12, byt č. 3, 11:30 Arbesova 11 byt č. 7, 11:40 Zákrejsova 10, byty č. 4, 6 a 9.


Prohlídka bytu č. 1 na ulici Špálova 12

17.4.2013
18. dubna v 16:00 hodin je možné si prohlédnout byt č. 1 na ulici Špálova 12.


Prohlídka bytů v pondělí 22. dubna

16.4.2013
v pondělí 22. dubna v 17:00 hodin je možno si prohlédnout byty na ulici 28. října 149 a 151. Bližší info na tel.: 702 018 264


Prohlídka bytů 17. dubna 2013

15.4.2013
17. dubna v 15:30 je možno si prohlédnout byt č. 13 na ul. Poštovní 23, v 16:00 hodin pak byt č. 39, velikost 1+1 na ulici Mánesova 2. Přijďte se podívat. 25. dubna je poslední možný termín pro podání Žádostí tento měsíc.


Prohlídka bytů 12. dubna 2013

12.4.2013
12. dubna 2013 můžete ve 13:00 hodin prohlédnout byty na Maroldově ul. č. 3, následně, cca ve 13:20 byt č. 6 na ulici Gorkého 7.


Prohlídky bytů 11. dubna

11.4.2013
11. dubna si můžete prohlédnout byty na ulici Na Můstku 2, Na Liškovci 8, Špálova 12 Prohlídka v 16:00 hodin Na Můstku 2, info tel.: 702 018 264


Prohlídky 10. 4. 2013

10.4.2013
10. dubna je možno si prohlédnout: v 15:45 byt č. 6 na ulici Gorkého 7, v 16:30 hodin nebytový prostor na adrese nám. Republiky 1526/1 Přijďte se nezávazně podívat.