AKTUÁLNÍ NABÍDKA
ZASÍLÁNÍ NABÍDEK

Vyberte si z naší nabídky nemovitostí

Náš městský obvod Vám nabízí nejen možnost nájemního bydlení v obecních bytech umístěných v samém centru města nebo v jeho blízkém okolí. V atraktivní části města Ostravy nabízíme rovněž bohatý výběr nebytových prostor pro Vaše podnikání. Další nemovitosti k pronájmu či prodeji naleznete v níže uvedených sekcích.

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODEJ

PRONÁJEM
POZEMKY

PRODEJ

PRONÁJEM

Termín pro podání žádosti na pronájem bytů

4. 12. 2014
Termín pro přihlášení se do aktuálního kola výběrového řízení na pronájem bytů je 29. 12. 2014. Zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí se zúčastní otevírání obálek 5. 1. 2015. Úspěšní žadatelé tak mohou v únoru bydlet. Prohlídky bytů je možné si dohodnout individuálně s makléřem - tel.: 702 018 264, ve dnech 4., 5., 9., 10., 15. a 16. prosince.


Termín veřejného projednávání Žádostí o nebytové prostory - 3. prosince 2014

27. 11. 2014
3. prosince 2014 se koná veřejné projednávání Žádostí o nebytové prostory v zasedací místnosti č. dv. 138, 1. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. E. Beneše 555/6 (budova bývalé České spořitelny), Ostrava - Moravská Ostrava: 10:00 hodin - Tyršova 1795/25, o výměře 223,65 m², 1. PP a 1. NP, po společnosti FMR Group s.r.o. (restaurace) 10:30 hodin - Střední 1831/1, část jednotky č. 1831/901 o výměře 177,12 m², 1. PP a 1. NP, po paní Pelegrinové (prodejna) Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, změnit, blíže objasnit a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.


Termín pro podání Žádostí k výběrovému řízení na pronájem bytů

24. 11. 2014
POZOR, BLÍŽÍ SE TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTŮ. DO 25. LISTOPADU 2014 DO 15:30 HODIN JE MOŽNÉ TYTO ŽÁDOSTI PODAT. PAK MŮŽETE, USPĚJETE-LI VE VŘ, V LEDNU 2015 BYDLET. Termín otevírání obálek je 26. listopadu od 15:00 hodin v nové budově radnice na nám. Dr. E. Beneše 555/6. Připomínáme, že účast žadatelů při otevírání obálek je povinná! Další uzávěrka pro příjem obálek je 29. 12. 2014 Prohlídky bytů je možno domluvit individuálně s makléřem telefonicky 702 018 264.