AKTUÁLNÍ NABÍDKA
ZASÍLÁNÍ NABÍDEK

Vyberte si z naší nabídky nemovitostí

Náš městský obvod Vám nabízí nejen možnost nájemního bydlení v obecních bytech umístěných v samém centru města nebo v jeho blízkém okolí. V atraktivní části města Ostravy nabízíme rovněž bohatý výběr nebytových prostor pro Vaše podnikání. Další nemovitosti k pronájmu či prodeji naleznete v níže uvedených sekcích.

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODEJ

PRONÁJEM
POZEMKY

PRODEJ

PRONÁJEM

Aktualizace bytů k pronájmu

17. 8. 2015
Aktualizovali jsme pro vás nabídku volných bytů k pronájmu. Do výběrového řízení na pronájem bytů je možno se přihlásit do 25. srpna, kdy je nejzazší termín pro odevzdání obálek do srpnového kola. Domluvte si prohlídku bytů s makléřem telefonicky - 702 018 264 nebo se připojte k prohlídkám zvěřejněným zde na webu. Zásady pro pronájem bytů naleznete v příloze pod každým zveřejněným bytem. Nadále platí výjimka ze zásad pronajímání bytů - snížení jistoty (kauce) u všech nově sjednaných nájemních vztahů na trojnásobek měsíčního nájemného za plochu bytu.


Veřejné projednávání Žádostí o nebytové prostory - úterý 25. srpna 2015

14. 8. 2015
V úterý 25. srpna 2015 se koná veřejné projednávání Žádostí o nebytové prostory v zasedací místnosti č. dv. 138, 1. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. E. Beneše 555/6 (budova bývalé České spořitelny), Ostrava - Moravská Ostrava: 9:00 hodin - Českobratrská 113/22 o výměře 78,8 m², v 1. nadzemním podlaží po panu Hluzákovi (prodejna). Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, změnit, blíže objasnit a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.


Otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů, kteří podali Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů - 26. 8. 2015 v 15:00 hodin

28. 7. 2015
Pro žadatelé o pronájem bytů, kteří se přihlásili odevzdáním obálky do 25. 8. 2015 do srpnového kola výběrového řízení na pronájem bytů, se koná otevírání obálek 26. 8. 2015. Úspěšní žadatelé tak mohou v říjnu bydlet. Účast žadatelů při otevírání obálek je povinná. Otevírání obálek začíná, jako již tradičně, v 15:00 hodin ve středu 26. srpna v místnosti č. 235 ve druhém patře radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v budově bývalé spořitelny na náměstí E. Beneše 555/6 v centru Ostravy.