AKTUÁLNÍ NABÍDKA
ZASÍLÁNÍ NABÍDEK

Vyberte si z naší nabídky nemovitostí

Náš městský obvod Vám nabízí nejen možnost nájemního bydlení v obecních bytech umístěných v samém centru města nebo v jeho blízkém okolí. V atraktivní části města Ostravy nabízíme rovněž bohatý výběr nebytových prostor pro Vaše podnikání. Další nemovitosti k pronájmu či prodeji naleznete v níže uvedených sekcích.

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODEJ

PRONÁJEM
POZEMKY

PRODEJ

PRONÁJEM

Veřejné projednávání Žádostí o nebytové prostory - čtvrtek 2. dubna 2015

31. 3. 2015
2. dubna 2015 se koná veřejné projednávání Žádostí o nebytové prostory v zasedací místnosti č. dv. 138, 1. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. E. Beneše 555/6 (budova bývalé České spořitelny), Ostrava - Moravská Ostrava: 11:00 hodin - S. K. Neumanna 609/8, o výměře 281,14 m², v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží po společnosti SANOX CZ. s. r. o. (jídelna zdravé výživy). Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, změnit, blíže objasnit a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.


Otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů, kteří podali Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů - 1. 4. 2015 v 15:00 hodin

31. 3. 2015
Zájemci o pronájem bytů, kteří se přihlásili do březnového kola výběrového řízení na pronájem bytů, se zúčastní otevírání obálek 1. 4. 2015. Úspěšní žadatelé tak mohou v květnu bydlet. Účast žadatelů při otevírání obálek je povinná. Otevírání obálek začíná, jako již tradičně, v 15:00 hodin ve středu 1. dubna v místnosti č. 235 ve druhém patře radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v budově bývalé spořitelny na náměstí E. Beneše 555/6 v centru Ostravy.


Termín pro podání žádostí na pronájem bytů

24. 3. 2015
Termín pro přihlášení se do aktuálního kola výběrového řízení na pronájem bytů je 25. března 2015. Zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásili se zúčastní otevírání obálek 1. 4. 2015. Úspěšní žadatelé tak mohou v květnu bydlet. Prohlídky bytů je možné si dohodnout individuálně s makléřem - tel.: 702 018 264.