AKTUÁLNÍ NABÍDKA
ZASÍLÁNÍ NABÍDEK

Vyberte si z naší nabídky nemovitostí

Náš městský obvod Vám nabízí nejen možnost nájemního bydlení v obecních bytech umístěných v samém centru města nebo v jeho blízkém okolí. V atraktivní části města Ostravy nabízíme rovněž bohatý výběr nebytových prostor pro Vaše podnikání. Další nemovitosti k pronájmu či prodeji naleznete v níže uvedených sekcích.

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODEJ

PRONÁJEM
POZEMKY

PRODEJ

PRONÁJEM

Otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů, kteří podali Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů - 29. 7. 2015 v 15:00 hodin

28. 7. 2015
Pro žadatelé o pronájem bytů, kteří se přihlásili do červencového kola výběrového řízení na pronájem bytů, se koná otevírání obálek 29. 7. 2015. Úspěšní žadatelé tak mohou v září bydlet. Účast žadatelů při otevírání obálek je povinná. Otevírání obálek začíná, jako již tradičně, v 15:00 hodin ve středu 29. července v místnosti č. 235 ve druhém patře radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v budově bývalé spořitelny na náměstí E. Beneše 555/6 v centru Ostravy.


Snížení požadované jistoty před uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu

23. 7. 2015
Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoze na svém 17. zasedání 23. 7. 2015 rozhodla přijmout výjimku z postupu dle zásad ZAS 2014 - 04 Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví stautárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - snížit požadovanou jistotu u všech nově sjednaných nájemních vztahů, o jejichž uzavření rozhodne rada městského obvodu v období od 1. 8. 2015 do doby vydání nových Zásad pronajímání bytů ve vlastnictví stautárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nejdéle však do 31. 12. 2015, a to od 7 měsíců trvání nájmu na trojnásobek měsíčního nájemného za plochu bytu.


Termín pro podání žádostí na pronájem bytů

20. 7. 2015
Blíží se termín pro přihlášení se do aktuálního kola výběrového řízení na pronájem bytů. Žadatelé mají možnost se přihlásit do 27. července 2015. Zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí, se zúčastní otevírání obálek 29. 7. 2015. Úspěšní žadatelé tak mohou bydlet během měsíce září. Prohlídky bytů je možné si dohodnout individuálně s makléřem - tel.: 702 018 264.