AKTUÁLNÍ NABÍDKA
ZASÍLÁNÍ NABÍDEK

Vyberte si z naší nabídky nemovitostí

Náš městský obvod Vám nabízí nejen možnost nájemního bydlení v obecních bytech umístěných v samém centru města nebo v jeho blízkém okolí. V atraktivní části města Ostravy nabízíme rovněž bohatý výběr nebytových prostor pro Vaše podnikání. Další nemovitosti k pronájmu či prodeji naleznete v níže uvedených sekcích.

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODEJ

PRONÁJEM
POZEMKY

PRODEJ

PRONÁJEM

Aktuální termín pro podání žádostí na pronájem bytů

7. 6. 2016
Do červnového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 27. června 2016 - do 17-ti hodin . Zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí, se zúčastní otevírání obálek 29. 6. 2016 v 15:30 hodin. Účast žadatelů na otevírání obálek je nutná. Úspěšní žadatelé tak mohou bydlet během měsíce srpna. Prohlídky bytů je možné si dohodnout individuálně s makléřem - tel.: 702 018 264.


Veřejné projednávání Žádostí o nebytové prostory - pátek 10. června 2016

7. 6. 2016
V pátek 10. června 2016 se koná veřejné projednávání Žádostí o nebytové prostory v zasedací místnosti č. dv. 138, 1. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. E. Beneše 555/6 (budova bývalé České spořitelny), Ostrava - Moravská Ostrava: 10:00 hodin - Přívozská 899/22, jednotka č. 899/901 o výměře 95,98 m², v 1. nadzemním podlaží po společnosti Czech Platina Invest, a. s. (kanceláře), 10:30 hodin - Přívozská 899/22, jednotka č. 899/902 o výměře 111,41 m², v 1. nadzemním podlaží po paní Johnové (prodejna), 11:00 hodin - Puchmajerova 1799/9, jednotka č. 1799/904 o výměře 94,96 m² včetně přístavku 14,88 m², v 1. nadzemním podlaží (prodejna) Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, změnit, blíže objasnit a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.


Otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů, kteří podali Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů - 30. 5. 2016 v 15:30 hodin

28. 5. 2016
Žadatelé, kteří se přihlásili do květnového kola výběrového řízení na pronájem bytů se zúčastní otevírání obálek, které se koná v pondělí 30. května 2016 v 15:30 hodin v místnosti č. 235 ve 3. nadzemním podlaží radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. E. Beneše 555/6. Připomínáme, že účast žadatelů při otevírání obálek je povinná. O výsledku VŘ rozhodne Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém nejbližším zasedání a úspěšní žadatelé tak mohou bydlet v novém bytě během měsíce července. Do dalšího - červnového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 25. června.