AKTUÁLNÍ NABÍDKA
ZASÍLÁNÍ NABÍDEK

Vyberte si z naší nabídky nemovitostí

Náš městský obvod Vám nabízí nejen možnost nájemního bydlení v obecních bytech umístěných v samém centru města nebo v jeho blízkém okolí. V atraktivní části města Ostravy nabízíme rovněž bohatý výběr nebytových prostor pro Vaše podnikání. Další nemovitosti k pronájmu či prodeji naleznete v níže uvedených sekcích.

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODEJ

PRONÁJEM
POZEMKY

PRODEJ

PRONÁJEM

Termín veřejného projednávání žádostí o nebytové prostory

21. 11. 2016
Všem zájemcům o nebytové prostory na adrese Nádražní 633/91, jednotka č. 633/901 o velikosti 114,22 m2 oznamujeme, že dne 28. listopadu 2016 proběhne veřejné projednávání podaných žádostí. Veřejné projednávání se bude konat v 11.00 hodin v místnosti č. 138, 1. poschodí, radnice Nám. dr. E. Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava. Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, měnit, blíže objasnit záměr a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.


Aktuální termín pro podání žádostí na pronájem bytů

18. 11. 2016
Vzhledem k blížícímu se termínu uzávěrky připomínáme, že do listopadového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 25. listopadu 2016 do 13-té hodiny podáním žádosti na podatelně naší radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6. Zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí, se zúčastní otevírání obálek 28. listopadu 2016 v 15:30 hodin. Účast žadatelů na otevírání obálek je nutná! Otevírání obálek se koná v zasedací místnosti č. 235 ve 2. patře budovy radnice na Náměstí Dr. E. Beneše 555/6 v uvedeném čase. Úspěšní žadatelé tak mohou bydlet během února příštího roku. Prohlídky bytů je možné si dohodnout individuálně s makléřkou na tel.: 720 966 853.


Termín pro otevírání obálek žádostí o pronájem bytu

26. 10. 2016
Připomínáme všem žadatelům o byt, kteří do 25. října 2016 podali žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů, že termín pro otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů je v pondělí 31. října 2016 v 15:30 hodin v místnosti č. 235, ve 2. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. Dr. E. Beneše 555/6. Nezapomeňte, že účast žadatele při otevírání obálek je povinná. O výsledku VŘ rozhodne Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém nejbližším zasedání a úspěšní žadatelé tak mohou bydlet v novém bytě během měsíce prosince. Do dalšího, listopadového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do pátku 25. listopadu 2016.