AKTUÁLNÍ NABÍDKA
ZASÍLÁNÍ NABÍDEK

Vyberte si z naší nabídky nemovitostí

Náš městský obvod Vám nabízí nejen možnost nájemního bydlení v obecních bytech umístěných v samém centru města nebo v jeho blízkém okolí. V atraktivní části města Ostravy nabízíme rovněž bohatý výběr nebytových prostor pro Vaše podnikání. Další nemovitosti k pronájmu či prodeji naleznete v níže uvedených sekcích.

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODEJ

PRONÁJEM
POZEMKY

PRODEJ

PRONÁJEM

Termín pro podání Žádostí k výběrovému řízení na pronájem bytů

23. 7. 2014
POZOR, BLÍŽÍ SE TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTŮ. DO 25. ČERVNA 2014 DO 13-ti HODIN JE MOŽNÉ TYTO ŽÁDOSTI PODAT. PAK MŮŽETE, USPĚJETE-LI VE VŘ, V ZÁŘÍ BYDLET. Termín otevírání obálek je 28. července od 15:00 hodin. Pozor, účast žadatelů při otevírání obálek je povinná! Další uzávěrka pro příjem obálek je 25. 8. 2014 Prohlídky bytů je možno domluvit individuálně s makléřem telefonicky 702 018 264.


Termín pro otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů, kteří podali Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů - 28. 7. 2014 od 15:00 hodin

23. 7. 2014
Připomínáme všem žadatelům o byt, kteří do 25. července podali nebo podají Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů, že termín pro otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů je v pondělí 28. července 2014 v 15:00 hodin v místnosti č. 504, 5. poschodí přístavby Nové radnice. Nezapomeňte, že účast žadatele při otevírání obálek je povinná. Je možné využít vchod do budovy z křižovatky ulic Českobratrská a Sokolská - Sokolská 28.


Termín veřejného projednávání Žádostí o nebytové prostory - 24. července 2014

10. 7. 2014
24. července 2014 se koná veřejné projednávání Žádostí o nebytové prostory v místnosti č. dv. 504, 5. poschodí, budova Sokolská 28 (přístavba Nové radnice), Ostrava - Moravská Ostrava: 9:00 hodin - prodejna v domě na ulici Českobratrská 1805/32, jednotka 1805/32 se vstupem z ulice Nádražní o výměře 144,96 m² v 1. PP a 1. NP po společnosti BGST corporation, s. r. o. Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, změnit, blíže objasnit a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného. Žadatelé, kteří mají o prodejnu zájem, mají možnost domluvit si individuální prohlídku s makléřem - tel.: 702 018 264.