AKTUÁLNÍ NABÍDKA
ZASÍLÁNÍ NABÍDEK

Vyberte si z naší nabídky nemovitostí

Náš městský obvod Vám nabízí nejen možnost nájemního bydlení v obecních bytech umístěných v samém centru města nebo v jeho blízkém okolí. V atraktivní části města Ostravy nabízíme rovněž bohatý výběr nebytových prostor pro Vaše podnikání. Další nemovitosti k pronájmu či prodeji naleznete v níže uvedených sekcích.

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODEJ

PRONÁJEM
POZEMKY

PRODEJ

PRONÁJEM

Aktuální termín pro podání žádostí na pronájem bytů

19. 5. 2016
Do květnového kola výběrového řízení na pronájem bytů je možné se přihlásit do 25. května 2016 - do 17-ti hodin . Zájemci, kteří se do tohoto kola výběrového řízení přihlásí, se zúčastní otevírání obálek 30. 5. 2016 v 15:30 hodin. Účast žadatelů na otevírání obálek je nutná. Úspěšní žadatelé tak mohou bydlet během měsíce července. Prohlídky bytů je možné si dohodnout individuálně s makléřem - tel.: 702 018 264.


Otevírání obálek žadatelů o pronájem bytů, kteří podali Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytů - 2. 5. 2016 v 15:30 hodin

25. 4. 2016
Žadatelé, kteří se přihlásili do dubnového kola výběrového řízení na pronájem bytů se zúčastní otevírání obálek, které se koná v pondělí 2. května 2016 v 15:30 hodin v místnosti č. 235 ve 3. nadzemním podlaží radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na nám. E. Beneše 555/6. Připomínáme, že účast žadatelů při otevírání obálek je povinná. O výsledku VŘ rozhodne Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém zasedání.


Veřejné projednávání Žádostí o nebytové prostory - čtvrtek 21. dubna 2016

15. 4. 2016
Ve čtvrtek 21. dubna 2016 se koná veřejné projednávání Žádostí o nebytové prostory v zasedací místnosti č. dv. 138, 1. poschodí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. E. Beneše 555/6 (budova bývalé České spořitelny), Ostrava - Moravská Ostrava: 9:00 hodin - Pobialova 1432/23 o výměře 60,9 m², v 1. nadzemním podlaží po společnosti Titan Invest VS, s. r. o. (kanceláře, prodejna), 9:30 hodin - Českobratrská 1805/32, jednotka č. 1805/904 o výměře 44,15 m², v 1. nadzemním podlaží po společnosti Trenkwalder, a. s. (prodejna, kancelář). Při veřejném projednávání lze jednotlivé žádosti doplnit, změnit, blíže objasnit a upravit navrhovanou částku nájmu. Po ukončení jednání již na další návrhy nebude brán zřetel. Všechny takto projednávané žádosti budou předloženy Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která rozhodne o tom, komu budou nebytové prostory pronajaty, k jakému účelu, na jakou dobu a zároveň stanoví výši nájemného.